Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022 – VVD Alphen aan den Rijn

VVD

Wat heeft jullie partij de afgelopen 4-8 jaar gedaan wat met name iets voor Hazerswoude-Rijndijk heeft betekend?

  • Westvaartpark voor de benodigde woningbouw. Er gaat nu gebouwd worden en is ook zeer passend bij de vraag om eengezinswoningen, starterswoningen, goede twee onder 1 kap woningen voor gezinnen en Habeko heeft ook sociale huur waar lokaal maatwerk wordt toegepast waarbij onze inwoners juist uit Hazerswoude Rijndijk die al langer op de wachtlijst staan en hierin een passend woningaanbod kunnen vinden snel gekoppeld gaan worden aan dit aanbod. 
  • Pleyn 68 waarbij de woningen zo dicht tegen Pleyn waren ingetekend dat de geluidsnormen een probleem dreigden te worden en Pleyn in haar voortbestaan werd bedreigd. Dat wilden de inwoners en wij uiteraard niet. We zijn met de projectontwikkelaar om tafel gaan zitten om te kijken welke mogelijkheden er zijn binnen de bestaande ruimte om eea zo in te richten dat zowel de huizen konden worden gerealiseerd als Pleyn kon blijven bestaan. We hebben het stuk terug gestuurd naar de wethouder. En als raad hebben we zelf alles opgepakt. VVD heeft daarin een eerste stap gedaan door met de projectontwikkelaar om tafel te gaan. 

Wat zijn de concrete plannen van jullie partij voor de komende 4-8 jaar waar Hazerswoude-Rijndijk van gaat (mee)profiteren?

  • We hebben gestreden voor buslijn 187. Dit is de buslijn vanaf Boskoop naar Leiden via Hazerswoude-Rijndijk. Die is afgeschaald naar een uurdienst en wij hebben gestreden om deze buslijn te laten terugkeren naar een halfuur dienst. De lijn is afgeschaald in de winter van 2019/2020 en daarna kwam COVID. Arriva houdt momenteel vast aan de afgeschaalde dienst. Wij blijven ons, zeker nu met het einde van corona in zicht, inzetten voor de terugkeer van de halfuursdienst van buslijn 187. 
  • Wij hebben samen met Nieuw Elan gestreden voor de buurtbus hierdoor wordt de bereikbaarheid voor de dorpen vergroot. De busdiensten gaan nu alleen over de hoofdweg en juist een lokale aanvullende buurtbus dienst gaat zorgen voor de broodnodige verbinding van inwoners vanuit de dunbevolkte gedeeltes met voorzieningen en bestaande bushaltes. Het is in een vergevorderd stadium en wij voorzien nu dat de buurtbus na de zomervakantie zou kunnen starten. 
  • Het station van Hazerswoude-Rijndijk is er bijna. Al jaren strijden wij voor een goede treinverbinding tussen Leiden en Utrecht met een stop in Hazerswoude-Rijndijk. Dit betekent een vergroting van de bereikbaarheid voor de inwoners. Het gaat tegelijkertijd ook nog wel even duren want na goedkeuring op alle tafels moet het spoor worden aangepast en een station worden gebouwd. Wij blijven zeer actief betrokken bij de zaak.
  • Er moet een nieuw dorpshuis voor Hazerswoude-Rijndijk komen. Ook VVD heeft ingestemd met het faciliteren van de Herbergier tot een particuliere zorginstelling voor ouderen, die er overigens tiptop uit ziet. Wij vinden goede zorg dichtbij huis en omkijken naar elkaar belangrijk. In dat kader willen wij graag dat na de tijdelijke oplossing voor het Anker wordt opgevolgd door een permanent dorpshuis die als Huis van de buurt kan fungeren en waar men elkaar kan ontmoeten. Wij verwachten dat dit in de komende bestuursperiode verder wordt opgepakt en ingeregeld. 
  • Wij willen de Groene Hart Koerier behouden. Het is een belangrijke krant voor de dorpen.

Wat is het standpunt van jullie partij met betrekking tot Windturbines langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

  • Nee, die komen er wat onze partij betreft niet en we gaan tegen stemmen. We hebben al tegengestemd en zullen dat ook de komende periode doen. We hebben dit ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma en ook reeds gezegd in de Groene Hart Koerier d.d. 15 februari 2022.

Is jullie partij het ermee eens dat de mening van direct omwonenden zwaarder mee moet wegen en zelfs doorslaggevend moet zijn in de beslissing of er windturbines gaan komen langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

  • Voor ons is de stem van de inwoner belangrijk. Wij gaan in gesprek met inwoners en dat hebben wij de afgelopen vier jaar ook veelvuldig gedaan. Daarnaast zal de komende periode de omgevingswet ingaan en in de omgevingswet is de positie van de inwoner stevig verankerd. Inwoners krijgen meer te zeggen en de weging van hun inbreng wordt zwaarder meegeteld. Iets wat wij zeer toejuichen. Tegelijkertijd is ons de taak meegegeven het algemeen belang te dienen. Die afweging maak je niet alleen maar zorgvuldig met een hele raad. 

Externe link naar het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Alphen aan den Rijn van de VVD.

Externe link naar de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Alphen aan den Rijn van de VVD.

Aanvulling namens TurbulenT: Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft de VVD Alphen aan den Rijn TEGEN het amendement van Nieuw Elan gestemd.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.