Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022 – Nieuw Elan

Nieuw Elan

Wat heeft jullie partij de afgelopen 4-8 jaar gedaan wat met name iets voor Hazerswoude-Rijndijk heeft betekend?

 • Nieuw Elan heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de leefbaarheid en vitaliteit van Hazerswoude Rijndijk. We hebben samen veel bereikt maar er is nog genoeg te doen. 
 • Nieuw Elan heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan de woningbouw in Hazerswoude-Rijndijk en de verschillende dorpen. Honderden woningen zijn gerealiseerd. 
 • Onze dorpshuizen hebben van Nieuw Elan veel aandacht gekregen. Voor de kleintjes zijn vele nieuwe speelplekken gerealiseerd in samenspraak met de kinderen zelf. 

Wat zijn de concrete plannen van jullie partij voor de komende 4-8 jaar waar Hazerswoude-Rijndijk van gaat (mee)profiteren?

 • Nieuw Elan gaat inzetten op het behouden en verder versterken van de leefbaarheid en vitaliteit van alle dorpen. 
 • Het behouden van het eigen karakter, sfeer, betrokkenheid en saamhorigheid van de dorpen. Het behouden van de voorzieningen, verenigingsleven, scholen, vertier en zorg en groen zijn van belang. 
 • Onbetaalbare koopwoningen en jarenlange wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn onacceptabel. Nieuw Elan gaat verder met bouwen in alle dorpen daar lokaal draagvlak voor is. Waar het kan diversiteit in woonvormen zoals: koop- en huurwoningen, studenten-, jongeren- en ouderenwoningen. Honderden nieuwe woningen zitten in de pijplijn. 
 • Nieuw Elan is groot voorstander van het toewijzen van vrijkomende huur- en koopwoningen – onder de grens van 355.000 euro (de grens van de Nationale Hypotheek Garantie) – aan woningzoekenden met een lokale binding. Nieuw Elan zal zich hiervoor inzetten om hierover afspraken te maken met woningcorporaties en andere betrokkenen. 
 • Meer zeggenschap voor bewoners/bewonersgroepen 
 • Nieuw Elan wil onze bewoners/bewonersgroepen centraal stellen in ons denken én doen. Meer zeggenschap voor bewoners/bewonersgroepen! 
 • Dorpsraden- en overleggen zijn de schakels tussen gemeente en bewoners. Nieuw Elan ziet een duidelijke rol voor dorpsraden- en overleggen in het coördineren en bespreekbaar maken van problemen of aandachtspunten in de dorpen. 
 • Nieuw Elan heeft recent een motie ingediend voor het behouden van de Groene Hart Koerier. Nieuw Elan ziet de Groene Hart Koerier als een belangrijk drager en verspreider van het lokale nieuws. Maar de Groene Hart Koerier doet meer. De Groene Hart Koerier zorgt voor de sociale samenhang in de dorpen en tussen de dorpen onderling. Het is dus van groot belang dat de Groene Hart Koerier blijft voortbestaan. 
 • Hierin past ook het buurtbusinitiatief dat ervoor moet zorgen dat de dorpen, bewoners en aanwezige voorzieningen verbonden blijven met elkaar. 
 • Nieuw Elan wil verder werken aan het oplossen van verkeersknelpunten en het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Onderzoek doen naar een onderdoorgang/ tunnelbak/tunnel bij het kruispunt in Hazerswoude Dorp is ook in het belang van Hazerswoude Rijndijk. 

Wat is het standpunt van jullie partij met betrekking tot Windturbines langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

Nee, die komen er wat onze partij betreft niet en we gaan tegen stemmen. 

Is jullie partij het ermee eens dat de mening van direct omwonenden zwaarder mee moet wegen en zelfs doorslaggevend moet zijn in de beslissing of er windturbines gaan komen langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

Ja, Nieuw Elan wil onze bewoners/bewonersgroepen centraal stellen in ons denken én doen. Meer zeggenschap voor bewoners/bewonersgroepen! 

Aanvulling namens TurbulenT: Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft Nieuw Elan een amendement ingebracht (gesteund door de coalitiepartijen CDA en GroenLinks) die als gevolg had dat de zoekgebieden langs de N11 NIET DEFINITIEF geschrapt werden en in latere documenten wederom als voorkeurs-zoekgebied naar voren is gebracht.

1 reactie

 1. Rene Aarts op 3 maart 2022 om 09:03

  Dus niet stemmen op cda, ne en gl die nemen onz zorgen over de plaatsing van windturbines niet weg.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.