Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022 – GroenLinks Alphen aan den Rijn

Groen Links

Wat heeft jullie partij de afgelopen 4-8 jaar gedaan wat met name iets voor Hazerswoude-Rijndijk heeft betekend?

  • Inzet voor behoud plein 68 met voldoende geluidsisolatie van het pand i.p.v. een 5 meter hoge geluidswal pal naast het pand.
  • Blijvende inzet voor station Hazerswoude-Rijndijk.
  • Voor een nieuwe grote Hoogvliet supermarkt i.p.v. 2 oude te kleine winkels.

Wat zijn de concrete plannen van jullie partij voor de komende 4-8 jaar waar Hazerswoude-Rijndijk van gaat (mee)profiteren?

Geen antwoord.

Wat is het standpunt van jullie partij met betrekking tot Windturbines langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

GroenLinks wil in onze gemeente veel duurzame energie opwekken, zodat we de vervuilende kolen- en gascentrales te kunnen sluiten. Windturbines zijn daarvoor een goede optie. Wij vinden het wel heel belangrijk dat windturbines op plekken terecht komen die zo goed mogelijk in het landschap passen en zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. In de milieueffectrapportage (MER) bij de RES is uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van energieopwek op verschillende plekken in de omgeving. Daaruit komt een ‘kansenkaart’ naar voren met plekken die mogelijk geschikt zijn en plekken die minder geschikt zijn. Wat ons betreft vormt deze kaart de basis voor het gesprek met de inwoners over geschikte locaties. De locaties langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk komen in deze kaart niet gunstig naar voren, daarom verwachten wij niet dat deze locatie zal worden voorgesteld.  

Is jullie partij het ermee eens dat de mening van direct omwonenden zwaarder mee moet wegen en zelfs doorslaggevend moet zijn in de beslissing of er windturbines gaan komen langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

GroenLinks vindt het zeker belangrijk dat de mening van direct omwonenden worden meegewogen bij het besluit of en waar windturbines worden geplaatst. We moeten echter wel uitkijken voor het ‘Not In My Backyard’ (NIMBY) effect. Veel inwoners zijn logischerwijs bang voor veranderingen in hun directe omgeving, maar als die veranderingen nodig zijn gaat het er vooral om dat een zorgvuldige afweging wordt gemaakt en dat overlast en schade voor natuur en landschap zoveel mogelijk worden beperkt. Wij vinden het daarom vooral belangrijk dat goed naar argumenten van onze inwoners wordt geluisterd en dat een besluit goed wordt onderbouwd met feiten en cijfers. Het gaat er voor ons niet om wie het hardste schreeuwt, maar wie het beste verhaal heeft.   

Aanvulling namens TurbulenT: Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft de GroenLinks Alphen aan den Rijn VOOR het amendement van Nieuw Elan gestemd.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.