Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022 – ChristenUnie Alphen aan den Rijn

Christen Unie

Wat heeft jullie partij de afgelopen 4-8 jaar gedaan wat met name iets voor Hazerswoude-Rijndijk heeft betekend?

 • Realisatie Maximabrug.
 • Woningbouw zowel gerealiseerd als in voorbereiding, o.a. van complex aan de Potgieterlaan in 2015 via Hof van Oostvaert in 2018 en De Smederij in 2021 naar Westvaartpark fase 1 start in Q2-2022.
 • Projectontwikkeling Het Anker.
 • Totstandkoming Buurthuis De Som.
 • (Mede) verzorgen van Sinterklaasintocht.
 • Aanleg voetbalkooi aan de Sweelincklaan.
 • Ondersteuning opzetten Schipper Bootcamp.
 • Van verkoop voormalige gemeentehuis naar een combinatie van (Herbergier) een kleinschalige woonvorm waar mensen met geheugenproblemen terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt, (Sport2bfit) sporten en gezondheid en (Bike Totaal Van der Post) fietsenwinkel en fietsreparatie.
 • Oplossingen voor plan om 103 woningen te bouwen op het braakliggende terrein naast buurthuis Pleyn 68 in Hazerswoude-Rijndijk.
 • Instandhouding molens, De Rijnenburgermolen.
 • NEE tegen MEGA windturbines langs de N11, RES1.0.
 • 4 mei (2019) in vrijheid kiezen:  https://www.alphens.nl/nieuws/4-mei-in-vrijheid-kiezen.html

Wat zijn de concrete plannen van jullie partij voor de komende 4-8 jaar waar Hazerswoude-Rijndijk van gaat (mee)profiteren? 

 • Jeugdzorg – De ChristenUnie pleit voor een grotere nadruk op preventie en ziet de eigen huisarts als de centrale spil met doorzettingsmacht. We zien nu dat het in de jeugdzorg vaak ontbreekt aan afstemming en samenhang, zodat er niet altijd hulp is voor wie het echt nodig heeft.
 • Wonen – De ChristenUnie pleit voor gevarieerde en betaalbare woningbouw in de Gnephoek en in de dorpen. Het aanbod sociale woningen moet minstens dertig procent zijn. Naast appartementen en eengezinswoningen moet er ook ruimte zijn voor gedurfde, nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld wonen aan een hofje) die aansluiten bij de wens van de bewoners.
 • Nabijheid overheid – De ChristenUnie staat voor een open en transparante samenwerking tussen overheid en burger. We pleiten daarom voor fysiek bemande loketten dicht bij doelgroepen, een scherp oog voor participatie, een burgerforum en ondersteuning van vrijwilligers, verenigingen en mantelzorgers. Bijvoorbeeld door hen gratis scholing aan te bieden.
 • Bescherming van mensen in zwakke positie – De ChristenUnie wil dat hulp voor mensen die achteropraken gemakkelijk vindbaar en eenvoudig toegankelijk is. Ambtenaren moeten mensen die recht op hulp hebben actief en rechtstreeks benaderen. 
 • Bereikbaarheid en verkeersveiligheid – De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig, prettig en duurzaam kan verplaatsen. Daarom willen we ruimte voor het openbaar vervoer en de fiets en een autoluwe binnenstad. Verder pleiten we voor fietsstraten, een fietscheck bij nieuwbouw, het tegengaan van een eenzijdige focus op asfalt en het voortvarend aanpakken van verkeersknelpunten zoals in Hazerswoude-Dorp en Boskoop. 
 • Zorg voor de schepping – De ChristenUnie wil krachtig inzetten op een groene en duurzame economie. Wij willen zo snel mogelijk af van olie, aardgas en kolen om ruim baan te maken voor schone energie. Besparing van energie wordt topprioriteit, hergebruik van grondstoffen de regel, uitstootvrij en energieneutraal de norm.
 • Rust – De ChristenUnie pleit voor ondersteuning van mantelzorgers en vakanties voor minima. Winkeliers mogen nooit gedwongen worden om op voor hen belangrijke (rust)dagen hun winkel te openen. Ook wil de ChristenUnie dat de gemeente procedures en inspraakmogelijkheden beter uitlegt en hanteert (bijvoorbeeld door rekening te houden met de zomervakantie). 
 • Veiligheid – De ChristenUnie wil dat mensen zich op straat veiliger voelen dan nu vaak het geval is. Wij pleiten daarom voor meer toezicht door bijvoorbeeld beveiligingscamera’s en surveillance. Dat vraagt om meer budget. Ook willen wij een onderzoek naar de vraag waar en waardoor mensen zich niet veilig voelen.
 • Rentmeesterschap – De ChristenUnie staat voor een duurzame economie die mensen als uitgangspunt heeft. Een economie die draait om de kwaliteit van leven, verbonden met de kwaliteit van omgeving, natuur en landschap. Wij willen dat alle werkenden, ongeacht de contractvorm, een reële beloning ontvangen en dat overheid, onderwijs en ondernemers samen optrekken om mensen aangehaakt te houden.
 • De COVID-19 pandemie – De ChristenUnie wil een lokaal herstelplan om de gevolgen van de COVID-19 pandemie te bestrijden. Nog lange tijd zullen we de gevolgen van deze pandemie ondervinden. Voor een lokale weerbare economie is het belangrijk om anticyclisch te investeren. Ook wil de ChristenUnie inzetten op een degelijke voorbereiding op een eventuele volgende crisis.

Wat is het standpunt van jullie partij met betrekking tot Windturbines langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

 • Nee, die komen er wat onze partij betreft niet en we gaan tegen stemmen.

Is jullie partij het ermee eens dat de mening van direct omwonenden zwaarder mee moet wegen en zelfs doorslaggevend moet zijn in de beslissing of er windturbines gaan komen langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

 • De ontwikkeling en implementatie van zon- en windprogramma’s dient zorgvuldig te gebeuren. Dat vraagt om actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden. Het gericht plaatsen van zonnepanelen op grote daken van gebouwencomplexen (zowel gemeentelijk als particulier) heeft prioriteit boven het inrichten van zonneparken op het land. Een keuze van een locatie voor een zonnepark of voor windmolens wordt expliciet getoetst aan de gevolgen voor het woon- en leefklimaat van de dichtstbij gelegen dorpen en solitaire woningen.

Externe link naar het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Alphen aan den Rijn van de ChristenUnie.

Externe link naar de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 Alphen aan den Rijn van de Christenunie.

Aanvulling namens TurbulenT: Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft de ChristenUnie Alphen aan den Rijn TEGEN het amendement van Nieuw Elan gestemd.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.