Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen 2022 – CDA Alphen aan den Rijn

CDA

Wat heeft jullie partij de afgelopen 4-8 jaar gedaan wat met name iets voor Hazerswoude-Rijndijk heeft betekend?

 • Wij hebben van 2014-2018 diverse gesprekken gehad met buurtcomité Groenendijk en stichting Scheepjeskerk: o.a over infrastructuur, de speeltuin, parkeeroverlast van Pleyn, het budgethotel en intensief contact over de Pastorietuin, en tenslotte de motie (dec 2017) ondeelbaarheid Scheepjeskerk mede ondertekend om het ensemble intact te houden.
 • We hebben in okt 2019 een motie mede ingediend om te onderzoeken hoe voor de Groene Hart Koerier de ‘week in beeld’ behouden kan blijven ivm de aankomende aanbesteding en op 16-12-2021 weer een motie ingediend om te onderzoeken hoe het behouden kan blijven.
 • Wij hebben ons onder meer sterk gemaakt voor het behoud van Plein ‘68 in relatie tot de komst van de woningbouw op het voormalige terrein van Avery Dennison. 
 • Wij hebben voor woningbouw bij het Westvaartpark gestemd en zetten ons al jaren in voor de komst van een station met een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers door middel van een tunnel. 
 • Verder hebben wij ons verzet tegen de komst van mega-windturbines langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk. 

Wat zijn de concrete plannen van jullie partij voor de komende 4-8 jaar waar Hazerswoude-Rijndijk van gaat (mee)profiteren?

 • De komende tijd hopen wij de effecten van onze inzet van de afgelopen jaren op woningbouw te zien; de woningen bij het Westvaartpark, Nieuw Rein (Groenendijk) en het voormalig Carrierterrein worden opgeleverd. 
 • Verder zetten wij in op woningbouw langs de oude Rijnzone (Rijndijk-oost).
 • Verder verwachten wij vorderingen in de realisatie van het station, waarbij wij inzetten op een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers.
 • De verbouwing van Pleyn ’68 om deze voor de toekomst te behouden.
 • Verder zetten wij ons in om zoveel mogelijk voorzieningen voor het dorp te behouden en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te realiseren.
 • Tot slot blijven wij ons inzetten voor een betere communicatie tussen de gemeente en inwoners. Voor ons is tijdige inspraak van groot belang. 

Wat is jullie partij met betrekking tot Windturbines langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

 • De windmolens die nu langs de N11 staan, zijn wat ons betreft groot genoeg en voorlopig toereikend. Als die vernieuwd moeten worden dan kan dat, maar niet groter.
 • Wij zijn tegen Mega-windturbines in het Groene Hart. Op zee hebben die meer effect. Kleinere windmolens bij bedrijven (die hen direct voorzien van stroom) zijn wat ons betreft wel mogelijk, maar altijd in overleg met de omgeving en direct betrokkenen.
 • Maar voordat wij überhaupt de stap naar windmolens maken zijn wij vooral voorstander van zonnepanelen op daken, daar is nog veel winst mee te behalen.
 • Laten wij er eerst maar eens voor zorgen dat dit laagdrempelig mogelijk is voor inwoners en bedrijven en dan kijken we welke andere maatregelen verder mogelijk zijn. 
 • In elk geval is het wat het CDA betreft niet alleen Alphen in het Groene Hart die een bijdrage moet leveren aan de regionale opgave te verduurzamen, daar lijkt het af en toe wel op.

Is jullie partij het ermee eens dat de mening van direct omwonenden zwaarder mee moet wegen en zelfs doorslaggevend moet zijn in de beslissing of er windturbines gaan komen langs de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk?

 • Inspraak is bij ons van groot belang. Direct betrokkenen en omwonenden hebben vaak het beste zicht op de effecten van een besluit.
 • Dat geldt uiteraard ook voor de komst van windturbines. Inspraak is niet hetzelfde als gelijk krijgen.
 • Zo zijn er inwoners van Hazerswoude Rijndijk die groot voorstander of groot tegenstander zijn van de windturbines.
 • Het is uiteindelijk de raad die, alles gehoord hebbend, een afweging moet maken.

Aanvulling namens TurbulenT: Tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft de CDA Alphen aan den Rijn VOOR het amendement van Nieuw Elan gestemd.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.