Procedure in aanvulling op amendement voor vaststellen nieuwe zoekgebieden RES 1.0

  1. Huidige zoekgebieden worden geschrapt
  2. Het volgen van de Europese standaarden (afstand/slagschaduw, geluid, veiligheid) met aandacht aan mens, natuur en landschap.
  3. Met burgerparticipatie (o.a.TurbulenT en Dorpsoverleggen) normen vaststellen waaraan nieuwe zoekgebieden moeten voldoen.
  4. Vaststellen of er überhaupt nog behoefte is om tot 2030 windenergie bij te plaatsen voor het halen van de afgesproken doelen. Pas op de plaats maken als dat niet direct nodig is.
  5. Vaststellen of er in het RES gebied (m.u.v. het Groene Hart) potentiële locaties zijn die voldoen aan die vastgestelde normen (zie 3) .
  6. Vaststellen of er voor die locaties voldoende draagvlak is voor plaatsing van windturbines en zonnevelden. Omwonenden worden direct betrokken en niet vanachter een bureau in Alphen.
  7. Bepalen en vaststellen hoe de lokale gemeenschap voor 50% kan participeren.
  8. Opstellen van een MER en deze eerst laten goedkeuren door de raad. Daarmee zijn alle gevolgen voor het plaatsen van Windturbines in beeld en vooraf getoetst voor er een besluit wordt genomen
  9. Pas nadat 1 t/m 7 zijn doorlopen vaststellen waar windenergieopwekking en zonnevelden in Alphen kunnen worden geplaatst

Dit gehele proces onder toezicht van de Gemeenteraad.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.