Oproep van de Dorpsoverleggen aan de Raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn

Beste leden van de Gemeenteraad ,

Op donderdag 24 juni staat u voor de moeilijke taak om te beslissen over de Regionale Energiestrategie 1.0 van de regio Rijnland Noord, waartoe ook onze gemeente behoort. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn gaat het dan onder andere over het vaststellen van zoeklocaties voor mega windturbines en zonneparken.

In de huidige plannen worden daarbij onder andere grote windturbines ten zuiden van- en dichtbij de bebouwing van Hazerswoude-Rijndijk voorzien. De RES1.0 is een gevoelig onderwerp in de dorpen van voormalig Rijnwoude. De participatie van burgers kenmerkte zich door een gebrek aan inspraak, een onduidelijk proces, gebrek aan transparantie en slechte communicatie waardoor inwoners verrast en ongerust zijn over de plannen. Zij zijn en voelen zich niet gehoord, waardoor draagvlak ontbreekt.

Nu instemmen met de RES 1.0 heeft grote gevolgen voor de dorpen van voormalig Rijnwoude. We verzoeken de Alphense politiek daarom op 24 juni niet akkoord te gaan met de RES1.0.

Ons dringende verzoek is geënt op de volgende argumenten:

  • Het is onduidelijk of het Alphense Gemeentebestuur na goedkeuren van de RES1.0 nog kan volhouden dat er geen Windturbines in Alphen worden geplaatst omdat Holland Rijnland dan in feite de regie krijgt.
  • Landelijk groeit inmiddels de overtuiging dat het niet goed gaat met de burgerparticipatie; de RES is teveel gekaapt door “andere” belanghebbenden.
  • Er is geen planMER beschikbaar voor de negatieve effecten op gezondheid, veiligheid en milieu door plaatsing van windturbines. Hoe kun je iets goedkeuren als onbekend is wat de gevolgen zijn ?
  • Alphen heeft nog zeer veel kansen voor alternatieven voor energie opwekking zoals zon op daken en langs infrastructuur, geothermie en waterstof. Wereldwijd worden momenteel een aantal zeer kansrijke nieuwe technieken uitgewerkt die binnen enkele jaren beschikbaar komen. De landelijke doelstellingen voor 2030 m.b.t. windenergie zijn nu ook al gehaald; dus windturbines in ons Groene Hart is helemaal niet nodig.

Waarom nu overhaast besluiten ?

  • Het schrappen van huidige “kansenkaart” en dáárvoor weer opnieuw zoekgebieden voor windturbines benoemen in het Groene Hart is zinloos als we niet éérst met elkaar afspreken welke kaders voor veiligheid, gezondheid en afstand we willen hanteren.
  • Alleen een breed gedragen RES met aandacht voor mens, natuur en landschap is toekomstbestendig. Die 3 aspecten komen in de huidige RES1.0 voor Alphen onvoldoende aan de orde.

Nu de participatie over de RES 1.0 wat de 5 Dorpsoverleggen betreft als mislukt kan worden beschouwd bent u nog het enige houvast voor burgers die buiten spel dreigen te worden gezet. De dorpsoverleggen verwachten na het doorzetten van de voorliggende RES1.0 bij de verdere planvoering en uitvoering veel verzet van inwoners van onze dorpen.

De onderstaande 5 Dorpsoverleggen doen een klemmend beroep op de Gemeenteraad om 24 Juni niet akkoord te gaan met de RES1.0.

De collega’s in Kaag en Braassem gingen u voor !

Hoogachtend,

H. Körmeling, B Verhoef Voorzitters Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost
N. Stolwijk Voorzitter Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
N. Wamsteker Voorzitter Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn
R. van Daalhoff Voorzitter Dorpsoverleg Benthuizen
J. Wesselingh Voorzitter Dorpsoverleg Groenendijk- Hazerswoude Rijndijk West

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.