Open brief aan het College van B&W en de gemeenteraadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn

Geacht College en geachte raadsleden,

Het is nog steeds niet duidelijk of het preferent zoekgebied in de RES 1.0 Holland Rijnland voor het plaatsen van windturbines langs de N11 bij Hazerswoude -Rijndijk wordt goedgekeurd. Inmiddels zijn veel partijen in de gemeenteraad van Aphen aan den Rijn tegen de plannen. 

De zoeklocatie aan de N11 zal op zeker gezondheidsklachten veroorzaken voor de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk en directe omgeving. Laagfrequent geluid, wat wordt veroorzaakt door windturbines, is de oorzaak van slapeloosheid en daarmee gepaard gaande ernstige gezondheidsklachten. 

Dat dit grote gevolgen kan hebben, blijkt wel uit de unanieme beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Midden Groningen in april dit jaar, om de windturbines aan de N33 bij Meeden en Zuidbroek ’s nachts stil te zetten, omdat de inwoners niet kunnen slapen door de geluidsoverlast.

Het zoekgebied van windturbines aan de N11 plaatst windturbines nog dichter bij woningen dan in Midden Groningen het geval is. Ernstige hinder door slagschaduw komt daar nog bij. Het zoekgebied aan de N11 voorziet ook in het plaatsen van windturbines vlakbij het Natura2000 gebied De Wilck. 

Toch lijkt het dat de coalitiepartijen in de gemeente Alphen aan den Rijn van mening zijn, dat het zoekgebied gewoon in de RES 1.0 Holland Rijnland kan blijven staan. Er wordt gewerkt aan een amendement op de RES door de grootste coalitiepartij Nieuw Elan. Het is maar de vraag of dit amendement een streep zet door het zoekgebied of uitgaat van het stellen van kaders voor zoekgebieden, waardoor het zoekgebied aan de N11 blijft staan en in een later stadium alsnog definitief kan worden. 

Er is geen duidelijke regelgeving in Nederland voor de minimale afstand tussen windturbines en woningen, in tegenstelling tot andere landen zoals Duitsland en Denemarken waar 10 keer de masthoogte de regel is voor deze minimale afstand. Als de kaders van het amendement uitgaan van de in Nederland geldende opvatting van het totaal ontbreken van een afstandsnorm, dan zou Hazerswoude Rijndijk alsnog de pineut kunnen worden.

Nieuw Elan is een lokale partij die vindt, dat de politiek er moet zijn voor de inwoners. Op de website van Nieuw Elan worden duidelijke uitspraken gedaan: “geen windturbines langs onze wegen op plekken waar onze inwoners er last van hebben”. Toch begint het erop te lijken, dat coalitiebelangen belangrijker worden gevonden door Nieuw Elan dan de belangen van hun eigen inwoners. 

De mening van de inwoners is duidelijk: geen windturbines bij woningen. Het door wethouder Van Zuijlen gepropageerde draagvlak voor het plaatsen van windturbines, is niet bestaand onder de inwoners van Hazerswoude-Rijndijk. Onder meer aangetoond door de aangeboden petitie met meer dan 2250 handtekeningen. Het vereiste participatie traject is door de gemeente zeer gebrekkig uitgevoerd.

Wat is er dan aan de hand dat een lokale partij, die zegt op te komen voor de inwoners, lijkt dat niet te doen? Wat voor spel lijkt hier te worden gespeeld?

Een goedkeuring van de RES, zonder een planMER vooraf is strijdig met Europees Recht. Het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg heeft op 25 juni 2020 in de zaak Aalter en Nevele (ECLI:EU:2020:503) opnieuw en verstrekkender uitgemaakt dat plannen en programma’s met aanzienlijke milieugevolgen op straffe van nietigheid vooraf planMER getoetst dienen te worden. 

De Provincie Zuid-Holland heeft zich hier niets van aangetrokken en alle RESsen zonder planMER toetsing vooraf goedgekeurd. De gemeente Alphen aan den Rijn lijkt zich ook niets aan te trekken van het Europees Recht. 

Het versterkt het gevoel, dat windturbines op land er sowieso moeten komen van een deel van de politiek. De belangen van de gezondheid en het welbevinden van de inwoners zijn kennelijk niet belangrijk voor de meerderheid van de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. Als duizenden inwoners gezondheidsklachten krijgen, dan is dat jammer voor hen.

Kunnen die inwoners dan niets meer doen? Ja, dat kunnen ze wel. Los van het maken van inbreuk op Europees Recht, gaat de overheid door het plaatsen van windturbines vlakbij woningen willens en wetens schade veroorzaken aan de gezondheid en het welbevinden van haar inwoners. Dat kwalificeert zich als een onrechtmatige daad en is tevens in strijd met het Burenrecht. De gezondheidsklachten van inwoners van bestaande windparken tonen de vereiste causaliteit aan. Overheidsbestuurders, Statenleden en gemeenteraadsleden zullen de verantwoording voor de gevolgen van hun daden naar hun inwoners moeten dragen.

TurbulenT zal het amendement op de RES 1.0 Holland Rijnland juridisch laten toetsen op haalbaarheid en mogelijke consequenties. Wordt het zoekgebied voor wind aan de N11 geschrapt of slechts getoetst aan wat kaders en in Nederland niet bestaande afstandsnormen?

Gemeenteraadsleden en partijen die een onduidelijk amendement goedkeuren en daarmee achteraf het zoekgebied aan de N11 alsnog definitief maken, moeten zich dit realiseren.

TurbulenT roept u dan ook nog één keer op om het preferent zoekgebied voor de plaatsing van windturbines aan de N11 bij Hazerswoude-Rijndijk te schrappen uit de RES 1.0 Holland Rijnland.

 De gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem ging u voor.

Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 

TurbulenT maakt zich, indien nodig, op voor een warme herfst en een hete winter.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.