De Lden norm: Geluidsnorm windturbines

De Lden norm geluidnormering windmolens

De overheid heeft, op basis van een TNO-onderzoek, de zogenaamde Lden geluidsnorm vastgesteld voor windturbines. Deze norm bepaalt het jaargemiddelde geluidsniveau wat veroorzaakt mag worden door een windturbine of windpark in de buurt van geluidgevoelige objecten zoals een woning.

Waar staat Lden voor?

Lden staat voor Level day, evening, night wat een tijdgewogen jaargemiddeld geluidsniveau is van dag, avond en nacht.

Deze norm is vastgesteld op 41 dB voor de nacht en 47 dB voor de dag waarbij in de avond er een correctie geldt van +5 dB en in de nacht van +10 dB. Dit is te vergelijken met een rustig gesprek op een kleine afstand of bijvoorbeeld windkracht 5 wat constant langs je huis raast.

Bij het vaststellen van deze grenswaarden is men uitgegaan dat dit “ernstige hinder” kan veroorzaken, maar dat het aantal mensen bij wie dit het geval zal zijn aanvaardbaar wordt geacht (8-9%). Met andere woorden, het is onderzocht en bekend dat mensen ernstige hinder zullen ondervinden.

Windturbines en gezondheidsproblemen vanwege laagfrequent geluid

Er zijn onderzoeken gedaan naar zogenaamd “laagfrequent geluid” wat deze windturbines veroorzaken. Dit geluid draagt ver en dringt gemakkelijk door tot binnenin een huis. Laagfrequent geluid (100-125 Hz) is heel moeilijk te horen tenzij het heel luid is, maar kan wel worden waargenomen als druk op de oren of een trilling. Er zijn diverse onderzoeken gedaan door de overheid, maar in de door hun onderzochte stukken, is geen aanleiding gevonden dat er een verband is tussen laagfrequent geluid en gezondheidsproblemen.

Er zijn echter ook voldoende studies gedaan en experts die het tegendeel beweren en dit wel degelijk in verband brengen met (ernstige) gezondheidsproblemen. Er wordt echter gesteld dat deze onderzoeken “van onvoldoende kwaliteit” of dat er niet voldoende aanwijzingen aangetoond zijn. Het is desondanks bijzonder dat er in andere landen wel degelijk rekening gehouden wordt met deze overlast en gezondheidsproblemen en om die reden een minimale afstand hebben ingesteld tussen een windturbine en woning. Wellicht dat we in Nederland op den duur tot hetzelfde, logische inzicht komen. Dit zal echter in veel gevallen te laat zijn.

Er wordt wel in toenemende mate melding gemaakt bij het GGD van problemen zoals aangetoonde hinder en slaapverstoring vanwege laagfrequente geluiden. Hier bestaat echter momenteel geen regelgeving voor. 

In 2021 zal het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , op verzoek van de ministeries IenW (Infrastructuur en Waterstaat), EZK (Economische Zaken en Klimaat) en VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), een advies uitbrengen over welk onderzoek op gebied van LFG (Laag Frequent Geluid) en gezondheid wenselijk is.

Voordat de uitkomst van deze onderzoeken bekend is, zou je wellicht kunnen stellen dat het doorgaan met plaatsen van windturbines en windparken in de buurt van woningen en woonwijken onverstandig is?

Tot slot

Waar ik echter mee wil afsluiten, 41-47 dB is géén latent aanwezig laagfrequent geluid, maar is gewoon heel goed hoorbaar voor iedereen! Dit is alsof er constant iemand naast je staat te fluisteren of dat je mensen rustig hoort praten op een kleine afstand.

En let ook op! Dit is een jaargemiddelde, dus dit geluidsniveau mag rustig overschreden worden, zolang aan het einde van het jaar, gemiddeld gezien, de norm niet overschreden is.

Even een rekenvoorbeeld. Eén dag stilstand en één dag 80 dB valt dus gemiddeld gezien netjes binnen deze norm. Let wel, de kans dat een windturbine 80 dB aan geluid produceert is onmogelijk en is uitsluitend ter illustratie.

Denk dus aan regelmatig geen rust meer in en om je huis, ook niet als je slaapt..!

2 reacties

 1. Sofie op 26 mei 2021 om 13:29

  Wat is het geluidsniveau van wind zelf? De windturbine draait wanneer het waait. Wind zelf maakt ook geluid.

  • Bart de Vreede op 26 mei 2021 om 14:14

   47Db klinkt ongeveer hetzelfde als continue windkracht 5-6 die tegen je huis aan blaast en dat veroorzaakt door verschillende windturbines waarvan de bladen met een kenmerkend geluid door de wind heen klieven. En dat geluidsniveau mag buiten op je straat waar je lekker van de zon zit te genieten bereikt worden.

   Ook is het zo met cumulatie van geluid (meerdere geluidsbronnen) dat het aantal decibellen steeds meer toeneemt. Waarom zou je dit soort apparaten in de buurt van woningen plaatsen als de kans 100% is dat deze met grote regelmaat stilgezet moeten gaan worden vanwege overschrijden van de norm? Dat is kapitaalvernietiging en lijkt mij dat dit het doel van het klimaat te verbeteren (wat ook te betwisten valt) volledig voorbij schiet.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.