Inspraak Dorpsoverleg Commissievergadering 17 Juni 2021

Informeren en participeren liggen in elkaars verlengde maar In Alphen aan de Rijn lukt het éérste al nauwelijks.

Wethouder Van Zuylen stelde in Maart dat de bevolking van Hazerswoude-rijndijk “offers” moet brengen voor het realiseren van de “Parijse” klimaatdoelen. Een offer brengen is iets dat je vrijwillig doet; wij spreken hier liever van sláchtoffers.

Het klimaatakkoord stelt echter nadrukkelijk dat de klimaatdoelen bereikt moeten worden door participatie (draagvlak) en een evenwichtige eigendomsverdeling.

Wethouder van Zuylen meent óók dat er draagvlak is voor het brengen van die “offers” door een enquête die is uitgevoerd door bureau Citisens. Enquêtes worden frequent ingezet in Alphen aan de Rijn, zelfs zóveel dat inwoners bijna wekelijk wel iets kunnen invullen. Dat werkt op zichzélf al als een filter want wie heeft daar tijd voor en zin in ? Citisens werkt daarnaast met een segmentatiemodel waarmee ze de bevolking van Alphen hebben opgedeeld in 8 doelgroepen die ze specifiek kunnen benaderen. Is deze werkwijze van Citisens dan niet júist het doelgericht zoeken naar virtueel draagvlak in dienst van de beleidsmakers die immers hun factuur betalen ?

De Dorpsoverleggen die wél weten wat er leeft in de dorpen hebben aan dit hele traject niet kunnen deelnemen. Pas op 26 Januari zijn ze via een on-line presentatie geïnformeerd o.a. over de z.g. “kansenkaart” en werd duidelijk dat de invulling al zo’n beetje klaar lag. Ook werd tijdens die presentatie direct duidelijk dat de Dorpsoverleggen hogelijk verbaasd waren over de plannen. Toch, een dag later op 27 Januari stuurt onze Burgemeester een brief naar Holland Rijnland waarin ze aangeeft dat 75% van de inwoners in Alphen het eens is met het plaatsen van windturbines nabij onze woningen.

Kortom; in Alphen zou voldoende draagvlak zijn; maar Hazerswoude Rijndijk ligt toch óók in Alphen ?

Dorpsoverleg Groenendijk heeft op 2 maart in een brief aan de burgemeester aangeven dat onze inwoners zich ook totaal niet herkennen in die conclusies; onze eigen Dorpsenquête uit 2020 toont juist het tegendeel aan; géén draagvlak maar onze brief van die strekking is helaas nooit beantwoord.

Participatie is déélnemen en de inwoners van onze dorpen in Rijnwoude hebben op geen enkele wijze deelgenomen aan de voorbereiding van dit collegebesluit over de RES1.0.

Om dat te staven ontving u vandaag in uw mailbox een z.g. “feitenrelaas”.

Bij uw raadsstukken zit ook een document van de “ParticipatieCoalitie” (een onverdachte bron) met een handreiking voor raadsleden. Ik ben zo vrij daaruit te citeren : “Alleen breed gedragen RES’en met aandacht voor mens, natuur en landschap zijn toekomstbestendig.”

Daar is in het onderhavige collegevoorstel allemaal geen sprake van en wat ons betreft moet het voorbereidingstraject daarom integraal opnieuw worden doorlopen nadat de raad het collegevoorstel op 24 Juni heeft verworpen.

Jan Wesselingh

Voorzitter
Dorpsoverleg Groenendijk (Hazerswoude-Rijndijk West)

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.