Besluitvorming Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie RES Holland Rijnland

” ln het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celcius. Het Klimaatakkoord is de nationale invulling van dit internationale akkoord, met als centrale doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% t.o.v.1990. Voor het behalen van dit doel is een belangrijke rol weggelegd voor regio’s (gemeenten, provincie en waterschappen). ledere regio dient een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, waarin zij beschrijft welke energiedoelstellingen er moeten worden gehaald en op welke termijn. Een RES is daarmee ook een instrument om de lokale ambities betreffende energie binnen bereik te brengen. ln regio Holland Rijnland, waar Alphen aan den Rijn bij hoort, is in 2017 het Energieakkoord Holland Rijnland vastgesteld. Op basis van dit Energieakkoord, en conform de eisen vanuit het Nationaal Programma RES is eerst een Concept-RES opgesteld, die voor Wensen en Bedenkingen aan de volksvertegenwoordigende organen is voorgelegd. Daarnaast is zowel regionaal als lokaal een uitgebreid participatietraject met inwoners doorlopen. Met deze input is vervolgens de RES 1.0 opgesteld. Deze wordt nu ter besluitvorming aan de volksvertegenwoordigende organen voorgelegd. ln Holland Rijnland is ervoor gekozen om naast Warmte en Elektriciteit (verplicht) ook in te gaan op Energiebesparing en Mobiliteit. “

Bijlage RES 1.0 Holland Rijnland (april 2021)

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.