Agenda TurbulenT

6 mei 2021

Pleyn '68 - Hazerswoude-Rijndijk - aanmelden verplicht

20 mei 2021

CieRuimtelijk + EcoDomein

27 mei 2021

Plenaire bijeenkomst TurbulenT - Pleyn '68

Aanmelden verplicht voor mensen die momenteel niet tot de "kartrekkers en duwers" van TurbulenT behoren omdat het aantal plaatsen beperkt is vanwege Corona.

3 juni 2021

Raadsvergadering

7 juni 2021

Fractie-overleg

9 juni 2021

Raadsfracties uitnodigen - Informatie-avond Pleyn '68

10 juni 2021

CieRuimtelijk + EcoDomein

16 juni 2021

Protestactie TurbulenT

17 juni 2021

Commissievergadering Alphen aan den Rijn RES 1.0

24 juni 2021 - DEADLINE!

Raadsvergadering - Beslissing gemeenteraad vaststellen definitief zoekgebied

Logo TurbulenT Wit